Dierenbescherming

De Dierenbescherming is met een achterban van bijna 200.000 mensen (leden, donateurs en vrijwilligers) de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren.

De asielen bieden jaarlijks onderdak aan duizenden dakloze dieren en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming ziet toe op naleving van de wet op het gebied van dierenwelzijn. De Dierenambulance rukt dagelijks uit om dieren in nood te redden. Naast directe hulp aan dieren, wordt aandacht besteed aan voorlichting en educatie. Maar ook lobbywerk is belangrijk. Ze beïnvloeden wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn, niet alleen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau, maar ook internationaal via het lidmaatschap van Eurogroup for Animals.

In de functie van interim fondsenwerver particuliere markt help ik het fondsenwerving team met o.a. leadwerving en -conversie met inzet van online en offline middelen. Voor lopende en nieuwe campagnes.

www.dierenbescherming.nl